Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Tarife

Tarife

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Rab, članka 54. točka 8. i 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13) i članka 77. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN br. 72/21) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rab, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donijelo je Odluku o visini lučkih naknada i pristojbi:

 

 

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn