Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Koncesije

Koncesije

LUKA RAB


1. Koncesija za obavljanje djelatnosti benzinske postaje Rab- obala na lučkom području Rab

Koncesionar: INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, benzinska postaja u Rabu- obala, Banjol 103

2. Koncesija za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Rab, Grad Rab, radi obavljanja lučkih djelatnosti dizanja i spuštanja u more plovila i pružanja usluga organizacije i naplate parkinga na lučkom području

Koncesionar: Obrt "Bela", Šetalište kapetana Ivana Dominisa 2, Rab

Cjenik (pdf)

Cjenik (za stanovnike otoka Raba) (pdf)

3. Koncesija za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Rab, Grad Rab, radi pružanja usluga organizacije i naplate parkinga na lučkom području

Koncesionar: "MDM" d.o.o., Dr. Ivana Novaka 46, Čakovec

 

LUKA BANJOL


1. Koncesija za usluge lučkih djelatnosti dizanja i spuštanja u more brodica na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Banjol

Koncesionar: Zajednički turistički obrt "Marina Čombe", Banjol 743, rab

 

LUKA MIŠNJAK


1. Koncesija za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Mišnjak, Grad Rab, radi obavljanja gospodarskih djelatnosti pružanja usluge putnicima

Koncesionar: U.O. Gromača, Barbat 485, Rab

 

LUKA BARBAT


1. Koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Barbat, Grad Rab, iz prostornog plana luka Grci u Barbatu

Koncesionar: LEUT, obrt za usluge i iznajmljivanje plovila, Barbat 421, Rab

 

LUKA KAMPORSKA DRAGA


1. Koncesija za pružanje usluga lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih usluga u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja

Koncesionar: ANDREAS KRON d.o.o., Kampor 413/a, Rab

 

LUKA GOLI OTOK


1. Koncesija za pružanje usluga lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica te usluge ugostiteljskih djelatnosti i usluge u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Goli otok- Tetina i luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Goli otok- Melna

Koncesionar: Ugostiteljski obrt "Porat", Lopar 595a, Lopar

 

LUKA PUDARICA


1. Koncesija za usluge ugostiteljskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Pudarica- ZONA 1

Koncesionar: Ugostiteljski obrt "Pudarica", Barbat 737, Rab

 

LUKA SUPETARSKA DRAGA


1. Koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti dizalice na lučkom području luke otvorene za javni promet Supetarska Draga

Koncesionar: Ribarski obrt "Branimir Gvačić", Supetarska Draga 84, Rab

Cjenik (pdf)

 

2. Koncesija za obavljanje turističke djelatnosti na lučkom području

Koncesionar: Ribarski obrt "Branimir Gvačić", Supetarska Draga 84, Rab

 

3. Koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Dumići, Grad Rab

Koncesionar: "PS" d.o.o., Supetarska Draga 195, Rab

 

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn