Lopar

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.


Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Lopar i to: 10303,10121/1 dio, 10121/2 dio, 9204/1 dio i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz operativnog gata sa pripadajućom površinom. Operativni gat je razvijene operativne dužine obale 40+50+15+35+14+40=194 metra, dubine uz gat od 0,5 do 5 metara te kapaciteta priveza jednog broda ili trajekta i jednog manjeg broda. Ostali dio obale je gat kapaciteta priveza 10 brodica u tranzitu. Gat luke je masivne gradnje od betona i kamena i u dobrom je stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, bokobranima, lučkim svjetlom i rampom za trajekt. Luka ima priključak na otočku cestovnu prometnicu, te mogućnost priključka na vodovod, elektriku i telefon. Naselje Lopar ima mogućnost pružanja usluga zadovaljavajućeg standarda.

FOTO GALERIJA

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ