Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Lopar

Lopar

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.


Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Lopar i to: 10303,10121/1 dio, 10121/2 dio, 9204/1 dio i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz operativnog gata sa pripadajućom površinom. Operativni gat je razvijene operativne dužine obale 40+50+15+35+14+40=194 metra, dubine uz gat od 0,5 do 5 metara te kapaciteta priveza jednog broda ili trajekta i jednog manjeg broda. Ostali dio obale je gat kapaciteta priveza 10 brodica u tranzitu. Gat luke je masivne gradnje od betona i kamena i u dobrom je stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, bokobranima, lučkim svjetlom i rampom za trajekt. Luka ima priključak na otočku cestovnu prometnicu, te mogućnost priključka na vodovod, elektriku i telefon. Naselje Lopar ima mogućnost pružanja usluga zadovaljavajućeg standarda.

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn