Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Pudarica

Pudarica

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katstarskih čestica KO Barbat i to: 1172 dio i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz operativnog gata i pripadajuće površine. Gat je razvijene operativne dužine 25+18+18=61 metar, dubine uz gat 1 do 2,5 metara te kapaciteta priveza 3 manja broda. Gat je masivne gradnje od betona sa površinom od asfalta i u dobrom je stanju za uporabu. Luka je građena u prošlosti za namjenu trajektne veze sa kopnom.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i sa dvjema kosinama za trajekte. Luka, također, ima priključak na otočnu cestovnu prometnicu. Luka je locirana na pustom dijelu otoka Raba i udaljena je 8 kilometara od Grada Raba.
 

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn