Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Rab

Rab

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.


Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katstarskih čestica KO Rab - Mundanije i to: 2263/52 dio, 2263/53 dio, 2263/55 dio, 2263/34 i KO Banjol 780/3, 1321 i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Grad Rab kao javno dobro.

Luka Rab se sastoji iz operativne obale (Obala Kralja Petra Krešimira IV), obala za privez brodica (Šetalište Markantuna Dominisa, Sjeverna obala i Šetalište kapetana Ivana Dominisa) i operativno zaštitnog lukobrana (Punpurela).

Operativana obala je dužine 590 metara i sastoji se iz triju kvalitetnih dijelova - "Nove obale" dužine 100 metara, dubine od 5,5 metara te se koristi kao putnička i teretna obala kapaciteta priveza jednog velikog putničkog linijskog broda ili nekoliko malih teretnih brodova. Zatim dijela obale u produžetku Nove obale do lukobrana dužine 150 metara koja je nezaštićena i vrlo plitka tako da se ne koristi za priveze. Nadalje je Operativna obala dužine 340 metara, dubine od 4,5 do 5 metara i kapaciteta priveza 10 manjih brodova. Operativne obale su masivnog tipa gradnje od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu. Obale za privez brodica su dužine 130+200+270=600 metara, dubine od 1,5 do 2,5 metara te kapaciteta priveza 200 brodica. Istočna obala je razvedena sa 5 malih gatova za privez. Obale su masivnog tipa gradnje od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu. Nakon ACI Marine koja zauzima 210 metara obale i razvedena je sa 4 ploveća privezna gata kapaciteta priveza 100 brodica, nalazi se operativno zaštitni lukobran (punpurela) dužine 140 metara i služi za zaštitu akvatorija luke i privez brodica (30 brodica). Lukobran je masivnog tipa gradnje od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlima (2 komada), dizalicom za brodice od 5 tona, navozom i postajom za opskrbu plovila gorivom. Luka, također, ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Grad Rab pruža korisnicima luke sve potrebne usluge višeg standarda.

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn