Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Opće informacije

Opće informacije

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7 Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije je 08. travnja 1999. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Rab kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka:

  • županijskog značaja: trajektna luka Mišnjak, trajektna luka Lopar, luka Rab i luka Supetarska Draga u uvali Vardaškolj, te
  • lokalnog značaja: Pudarica, Barbat, Grci, Janići, Keki, Banjol, Padova II, Škver, Sv. Eufemija, Kamporska Draga, Supetarska Draga, Goli otok-Tetina, Goli otok-Melna, Sv. Grgur, Melak Lopar, San Marino Lopar.

Županijska lučka uprava Rab je neprofitna pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Svoju djelatnost obavlja sukladno čl. 50 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) a obuhvaća:

  • brigu o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
  • gradnju i održavanje lučke podgradnje,
  • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje);
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
  • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
  • druge poslove utvrđeni zakonom.

Ukupna površina lučkog područja iznosi 2.338.136 m2 , od čega je kopneni dio 586.136 m2, a površina morskog akvatorija 1.751.203 m2.

U smislu lučke suprastrukture, lučka uprava raspolaže 10-tonskom dizalicom u luci Rab te tri 5-tonske dizalice u lukama Banjol, Kamporska Draga te San Marino.

Lučka uprava na području luka raspolaže s 1.749 stalna veza za brodice domicilnog stanovništva, 130 nautičkih te 147 koncesioniranih vezova.

Sjedište 

Adresa:Obala kralja Petra Krešimira IV 7, 51 280 Rab
Telefon: +385 51 725 938 
Faks: +385 51 725 938 
E-mail:info@zlu-rab.hr  
Web: www.zlu-rab.hr   

Dužnost Ravnatelja Županijske lučke uprave Rab obnaša Nenad Debelić, dipl.ing.stroj.  

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn