Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip

Županijska lučka uprava Rab primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, čime se opredijelila za implementaciju i ispunjavanje svih zahtjeva koje norme propisuju.

Težnja Županijske lučke uprava Rab jest upravljati vlastitim poslovnim procesima na najvišem nivou kvalitete te time pridonijeti i povećanom zadovoljstvu korisnika usluga, a što predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva Županijske lučke uprava Rab. Kontinuiranom komunikacijom sa korisnicima usluga i koncesionarima na lučkim područjima kojima upravlja Županijska lučka uprava Rab te prihvaćanjem prijedloga i sugestija od strane istih, želimo biti partner kojem će korisnici usluga vjerovati, a koncesionari sa zadovoljstvom surađivati.

Upravljanje lukama na otoku Rabu podrazumijeva i uspostavu najviših standarda ekološke održivosti te stalnu  spremnost na reagiranje u slučaju događanja koja mogu ugroziti jednu od naših najvećih prirodnih ljepota, more. Naši su zaposlenici osposobljeni, te se kontinuirano usavršavaju, za poduzimanje mjera u slučaju ekoloških incidenata.

Prilikom razvoja luka na otoku Rabu obvezali smo se vršiti nadzor nad kooperantima i izvođačima radova te osigurati da se prilikom obavljanja radova poštuju svi najviši ekološki standardi i na najmanju moguću mjeru smanji utjecaj na okoliš prilikom zahvata u okolišu.

Prilikom obavljanja djelatnosti, Županijska lučka uprava Rab poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve, kao i  zahtjeve lokalne zajednice i ostalih zainteresiranih strana i pomorskih organizacija. Kontinuirano vršimo provjere vlastitih procesa i sustava upravljanja kako bismo utvrdili sukladnost sa primjenjivim zahtjevima koje smo se obvezali poštivati i  pridonijeli trajnom poboljšanju sustava upravljanja.

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn