Županijska lučka uprava logotip
Pristup informacijama

Pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Rab uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.  

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Rab: 

  • putem telefona na broj +385 51 725 938   
  • putem elektroničke pošte: info@zlu-rab.hr  
  • poštom ili donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Rab, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 7, 51280 Rab od 08.00 do 11.00 sati.  

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. 

Službenik za informiranje:

Montan Karla, Voditelj službe financijsko- računovodstvenih, općih i kadrovskih poslova  
e-pošta: karla@zlu-rab.hr 
tel: +385 51 725 938 
fax: +385 51 725 938 

Obrasci: 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Službenom web stranicom www.zlu-rab.hr upravlja voditelj obrade – ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB sa sjedištem u Rabu na adresi: Obala kralja Petra Krešimira IV 7,51 280 Rab, OIB: 17820392036. 

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice. 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe. 

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade. 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama. 

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka. 

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: 

službenik za zaštitu podataka: Montan Karla 
adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV 7, 51280 Rab 
telefon: +385 (0)51 725 938 
faks: +385 (0) 51 725 938 
e-mail: karla@zlu-rab.hr 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti: 

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,  
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,  
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,  
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,  
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,  
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka. 
Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn