Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Propisi

Propisi

 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03,141/06, 38/09 i 123/11)  
 • Pomorski zakonik („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 61/11, 56/13)  
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)  
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12)  
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – odluka USRH)  
 • Uredba o uvjetima kojim moraju zadovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04)  
 • Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene („“Narodne novine“ br. 110/04)  
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11, 83/12)  
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ br. 79/08, 114/12, 47/13)  
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 90/05, 127/10)  
 • Naredba o razvrstaju otvorenih za javni promet u Primorsko-goranskoj županiji („Narodne novine“ br. 3/15, 15/15)  
Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn