Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Upravno vijeće

Upravno vijeće

Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab.

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rab ima 5 članova, u sljedećem sastavu:

Predsjednik Milan Tariba te dva člana Damir Brusić i Zatko Beg imenovani dana 20. rujna 2021. godine Odlukom Župana Primorsko- goranske županije (Klasa: 022-04/21-01/32, Urbroj: 2170/1-01-01/6-21-33);
Član Christian Grce, kapetan ispostave Rab, imenovan dana 03. rujna 2021. godine Odlukom Ministra mora, prometa i infrastrukture (Klasa: 342-21/21-03/36, Urbroj: 530-03-2-2-2-21-7); te
Član Dragan Andić, imenovan Odlukom predstavnika koncesionara ŽLU Rab dana 02. rujna 2021. godine (Klasa: 342-21/18-02/09, Urbroj: 2170/01-21/01-1-53).

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn