Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip

Županijska lučka uprava Rab te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) potpisali su Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. oznake KK.07.4.1.04.0027 „Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab“. Ukupna vrijednost Projekta određena je u iznosu od 37.379.950,23 kuna od kojih je iznos od 36.529.012,73 kuna iznos prihvatljivih troškova što je ujedno i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava. Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. prioritet 7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Projektom je predviđena izgradnja gata 3 (Faza I) dužine cca. 42 metra i štitine 8 metara, koji će štiti luku od utjecaja južnih vjetrova i valova te rekonstrukciju i sanaciju obale u dužini cca. 360 metara (Faza III). Provedbom ovog projekta stvoriti će se sigurniji uvjeti u samoj luci i na dijelu obale koji služi za pristajanje plovila koja povezuju otok sa ostalim otocima i kopnom. Nakon završetka projekta stvoriti će se uvjeti korištenja obale u svim vremenskim uvjetima čime otok Rab dobiva dodatnu vrijednost.   

Više informacija o projektu dostupno je na poveznici Nova kartica (lukarab.hr)

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn